Babel - czyli o pochodzeniu narodów, języków i ras


2 lutego 2020

"Dlatego nadano mu nazwę Babel, gdyż tam
Jehowa pomieszał język całej ziemi, i stamtąd
Jehowa rozproszył ich po całej powierzchni ziemi."1. Babel. To słowo kojarzy się wszystkim z pewną wieżą. Na ogół ludzie myślą, iż oznacza ona - jak wieść gminna niesie - "zamieszanie, pomieszanie", niby od słowa balal - mieszać, próbując ową etymologię podeprzeć Pismem Świętym, co - jak można przeczytać nieraz w parabiblijnych przypisach - czyni z tego przekazu ludową legendę o ludowej (czyli bzdetnej) etymologii. Nie jest to oczywiście poprawna etymologia ani tym bardziej tekst hebrajski nie podsuwa takiego pomysłu. W języku hebrajskim bowiem Bab-El znaczy ni mniej ni więcej jak "Brama Boga". Jest to dokładnie ta sama nazwa co w języku akadyjskim - Bab-ilu/im, (por. arab. nazwę cieśniny Bab el-Mandab), będącą kalką sumeryjskiej nazwy Kadingirra = Brama Boga. Zgadza się to całkowicie z treścią Pisma Świętego, które jasno stwierdza, iż:

"JEHOWA ZSTĄPIŁ, by zobaczyć miasto i wieżę, które budowali synowie ludzcy (...) Dlatego nadano mu nazwę BRAMA BOGA, GDYŻ TAM JEHOWA pomieszał język całej ziemi, i STAMTĄD JEHOWA rozproszył ich po całej powierzchni ziemi."

Przyczyną podaną tu jako powstanie nazwy jest działanie Boga z naciskiem na miejsce gdzie to się zdarzyło, który ZSTĘPUJĄC, TAM właśnie się objawił po Potopie poprzez swoje działanie, gdyż to właśnie TAM pomieszał i STAMTĄD rozproszył. Gdyby pomieszanie miało tu coś do rzeczy to także powinno mieć rozproszenie, a nie ma, bowiem nazwa nie jest uzależniona od efektu, a od podmiotu działającego. Idzie tu w parze z takim rozumieniem także cel w jakim budowano miasto i wieżę - chciano się dostać do Nieba. Efekt był taki, że to Jahwe dotarł przez ową "bramę" pierwszy i pomieszał szyki buntowników. Ergo, przyczyną etymologiczną nazwy Bab-El jest akt zstąpienia i działania Boga, a nie mieszanie samo przez się. W istocie nazwa jest arcytrafna, gdyż to Jehowa tam ZSTĄPIŁ (niejako przez bramę), TAM pomieszał i STAMTĄD rozproszył. C.D.N.


Ceterum censeo Meccam delendam esse.
- Rethel